มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ จัดโดย รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterและเครือข่าย 
ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณ Sky Walk ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ0 ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณโดยรอบ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น22 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล (ต่อเนื่อง) ประสงค์ให้มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน 5 แห่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สนับสนุนโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานรับมอบและเปิดห้องกายภาพบำบัดและถวายประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแด่พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศิกดิ์ เขมรสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อยุธยา4 วันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. แจ้งนโยบายสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล สั่งปิดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เนื่องจากฝุ่นละออง PM 2.55 วันที่ 29 มกราคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 3/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ6 โครงการร้อยคำแทนใจ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเพื่อสังคม สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินของมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ7 วันที่ 24 มกราคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย (Special Olympics Thailand Young Athletes Leadership Workshop 2019) ณ ห้องประชุม โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ8
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterประชาสัมพันธ์ดูมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterทั้งหมด

bullet มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล (ต่อเนื่อง) ประสงค์ให้มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน 5 แห่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สนับสนุนโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า  โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-02-04
bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-01-29 >

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-01-22bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล   โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-01-11Good Deed คนดี วันนี้


facebook สศศ.


facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทย
SEB News


สพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย


@แก้วกัลยา


หน้า1แก้วกัลยาหน้า2แก้วกัลยา


Others News


สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

ดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส


`E-Brochure

`E-Journal

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา


Visitor Statistics
» 12 Online
» 430 Today
» 261 Yesterday
» 430 Week
» 8747 Month
» 24908 Year
» 157286 Total
Record: 15376 (27.08.2018)
เริ่มนับตั้งแต่ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑.

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

(((มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterน่าสนใจ)))


บริจาคหนังสือ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

รับสมัครครูสอนต่างแดน

รับสมัครคนพิการเข้าร่วมชิงชัยในงานแข่งขันผีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารจากกลุ่มเครือข่ายดูมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterทั้งหมด
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterรับสมัครงานดูมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterทั้งหมด

ฟีดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterจาก สพฐ.

รายการ พุธเช้า...มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster สพฐ. ครั้งที่ 7/2562
ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

Bowling การกุศล มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterในสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สนับสนุนโดย สสสส. รุ่นที่ 8

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ (260162) โดยผู้ใหญ่ใจดี มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster วิสแพค จำกัด และเครือข่ายกลุ่มเพื่อน

YES Program โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแก่เยาวชน

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวันครู ปี 2562 ของมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาพิเศษชัยนาท ณ กระทรวงศึกษาธิการ

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online). ครั้งที่2

พิธีปิดการแข่งขันมหกรรมรวมกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

รายการ พุธเช้า...มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster สพฐ. ครั้งที่ 36/2561 ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริจาคที่ดินและการก่อสร้างอาคาร มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)

นายสาธิต จันทะรังสี (((ลุงหมี))) เปลี่ยนจากผู้รับ เป็นผู้ให้ กับ "โครงการปันน้ำใจให้น้อง มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterปัญญานุกูล 48 แห่งทั่วประเทศ"

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

สรุปย่อ พรบ. การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551

180523 Special Olympics Young Athletes @ ศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร